Zaznacz stronę

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO truskawki24.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy www.truskawki24.pl jest prowadzony przez TOP-PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Woroch, ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin, NIP: 5850203086, REGON: 220815312, tel.: +48 731 410 390, e-mail: info@truskawki24.pl.
 2. Sklep internetowy www.truskawki24.pl jest skierowany wyłącznie do specjalistycznych Klientów, takich jak właściciele sklepów, straganów, warzywniaków itp. Sklep nie jest przeznaczony dla Klientów będących konsumentami.
 3. Definicje:
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie w Sklepie.
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, której działanie prawne nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą i wykonuje w związku z nią czynności prawne.

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep oferuje na sprzedaż świeże owoce truskawek, odmian deserowych, przez Internet.
 2. Zamówienia wysyłkowe realizowane w ciagu chłodniczym są na wybrane kody pocztowe w Polsce. Lista kodów dostępna jest na stronie sklepu i jest zmienna. Dla klientów chcących kupić zamówienia większe niż 500 skrzynek, istnieje moliwość przygotowania kalkulacji dostawy indywidualnej. W przypadku dostaw zagranicznych prosimy o kontakt.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Wszelkie zmiany cen, dotyczące poszczególnych towarów oferowanych w Sklepie, nie wpływają na prawa Klientów, którzy zawarli z TOP-PLANT Gospodarstwo Ogrodnicze umowę sprzedaży towarów, złożone do realizacji przed dniem wejścia w życie tych zmian. 
 5. Cena owoców jest zmienna, i nie mozemy zagwarantowac stałej ceny ze zbyt długim wyprzedzeniem. Dlatego nie będą przyjmowane do realizacji zamówienia, z dniem dostawy na wiecej niż 10 dni w przód. Jeżeli system pozwoli na takie zamówienie, to może ono zostać anulowane. 

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.truskawki24.pl, 24 godziny na dobę przez cały sezon, kiedy owoce są w sprzedaży.
 2. Aby złożyć zamówienie, Klient powinien wybrać towar, który chce kupić, następnie dodać go do koszyka, przejść do edycji danych do dostawy i faktury, a następnie do płatności.

IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówień złożonych przez Klientów zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Owoce miękkie są delikatne i szybko-psujące się. Zamówienie można anulować tylko do godziny 9 rano w dniu, w którym będzie pakowane. Czyli na 1 dzień przed datą dostawy do Klienta.
 3. Nasz kierowca skontaktuje się Klientem przed dostawą. Nieudana próba dostawy skutkuje utylizacją owoców na koszt Sprzedawcy. Nieudana próba dostawy z winy Klienta oznacza, że Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu całej zapłaconej ceny za zamówienie. Takie warunki współpracy narzuca na Sprzedającego firma realizująca dostawę w ciągu chłodniczym.
 4. W celu przyspieszenia realizacji zamówień, płatności przyjmowane są przez system Przelewy24.pl, który pozwala natychmiastowo potwierdzić dokonanie płatności przez Klienta, dzięki czemu Sprzedający może bez dodatkowej zwłoki przystąpić do przygotowywania i pakowania owoców.
 5. Limit jednego zamówienia wysyłkowego dla jednego klienta to 10 skrzynek. 
 6. Sprzedający zastrzega, że w systemie informatycznym sklepu może dojść do pomyłek: co do cen oraz co do dostępności owoców. Są to systuacje wyjątkowe, i Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby nie miały miejsca. Niemniej, w przypadku ich wykrycia Sprzedający zastrzega prawo do anulowania złożonych i opłaconych zamówień, jeżeli doszło do błędu. Wiąże się to oczywiście ze zwrotem całej ceny dla Klienta, oraz z publiczną chłostą informatyka.

V. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Ze względu na specyfikę produktu, którm są świeże owoce miękkie najwyższej jakości, jako że jest to towar delikatny i szybko psujący się, brak jest możliwości zwrotu do Sprzedawcy.
 2. Zamowienie mozna anulowac tylko do godziny 8 rano w dniu, w którym bedzie ono pakowane. Czyli na 1 dzien przed Datą Dostawy do Klienta. Wtedy zdazymy znalezc innego klienta na owoce zebrane tego dnia. Nie mozna anulowac zamowien juz wyslanych, bedacych w transporcie, ani odebranych przez klienta. Anulowanie zlecenia, musi być przesłane na email info@truskawki24.pl gdzie w tytule wiadomości należy napisać “PILNE, proszę ANULOWAĆ DOSTAWĘ”. W treści wiadomości należy podać dodatkowe informacje o numerze zamówienia. Jest to jedyna forma, aby w sposób skuteczny poinformować Sprzedającego, żeby nie doszło do spakowania i wysłania złożonego zamówienia. Wymaga tego specyfika pracy towarem mającym krótki termin przydatności do użycia.
 3. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail info@truskawki24.pl. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej: numer zamówienia, imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, a także wszystkie okoliczności uzasadniające reklamację.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności, dostępnej na stronie www.truskawki24.pl.
 2. Sklep używa plików cookies.
 3. Klient może zapisywać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o zmianach cen.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 03.08.2023 r.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia zaakceptowane przez Sklep przed datą wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
×